Archiwum

Wyniki roczne
Nazwa Rodzaj pliku
Dane finansowe – jednostkowe 2013 xlsx, 11.58 KB
Dane finansowe – skonsolidowane 2013 xlsx, 14.65 KB
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013 pdf, 1.94 MB
Jednostkowe sprawozdanie z działalności Zarządu 2013 pdf, 2.38 MB
List Prezesa Zarzadu PZU 2013 pdf, 169.47 KB
Prezentacja wynikowa 2013 pdf, 2.88 MB
Raport Roczny 2011 pdf, 5.97 MB
Raport Roczny 2012 pdf, 5.6 MB
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013 pdf, 1.53 MB
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Zarządu 2013 pdf, 2.97 MB
Raporty kwartalne
Nazwa Rodzaj pliku
Prezentacje kwartalne 2013 zip, 6.39 MB
Raporty kwartalne 2013 zip, 8.03 MB
Raporty bieżące
Nazwa Rodzaj pliku
Raporty bieżące 2013 zip, 5.64 MB