CV - Dariusz Daniluk

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na UW oraz studia z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton. Pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku Polskiego a następnie w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Był członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym. Publikował prace m.in. z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego oraz regulacji usług finansowych. W latach 2008-2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Od 2008 roku do 20 kwietnia 2011 roku – członek Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2009 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2011-2013 pełnił obowiązki Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Od stycznia 2014 roku Prezes Zarządu działającej w ramach grupy PKP Cargo S.A., wiodącej na polskim rynku przewozów, spółki Trade Trans Sp. z o.o.