CV - Dariusz Filar

Urodził się 18 VII 1950 w Gdyni. Od 1973 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym, a od 1992 profesorem nadzwyczajnym. W latach 1992 – 1995 visiting professor w Center for Russian and East European Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA), a w okresie 1998 – 2001 wykładowca Central European University.

W latach osiemdziesiątych współpracownik prasy drugiego obiegu, a także autor komentarzy na łamach The Wall Street Journal. Od 1988 roku związany z zespołem redakcyjnym kwartalnika Przegląd Polityczny. Zamieszcza komentarze ekonomiczne na łamach dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Od 1999 do 2004 roku piastował funkcję głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. Następnie w latach 2004 – 2010 by członkiem Rady Polityki Pieniężnej NBP. W marcu 2010 został powołany w skład Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.