CV - Maciej Piotrowski

W 1989 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej; w latach 1998-1990 uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Handlu Zagranicznego na akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; od 1990 do 1991 roku uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Finansów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 1990-1994 uczestnik studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto, w latach 1995-1997 uczestnik Programu Master of Bussines Administration University of Illinois at Urbana-Champaign, USA – Uniwersytet Warszawski (tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing). Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych seminariach i szkoleniach dotyczących bankowości, finansów i rynków kapitałowych. W roku 1991 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (w roku 1992 otrzymał nagrodę Prezesa Warszawskiej GPW dla najlepszego maklera giełdowego), natomiast w roku 2004 uzyskał uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako: makler papierów wartościowych, wicedyrektor Biura Maklerskiego, dyrektor zarządzający ds. bankowości inwestycyjnej w Banku Gdańskim S.A. w latach 1991-1997. Od 1997 do 1999 roku dyrektor bankowości inwestycyjnej w Banku Amerykańskim w Polsce S.A.. W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektor zarządzającego ds. finansowania projektów inwestycyjnych oraz vice President Global corporate & investment banking w Bank of America (Polska) S.A., następnie od 2002 do 2007 roku pełnił funkcje: prezesa Zarządu TP Invest Sp. z o.o. oraz prezesa zarządu Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A.. W latach 2008-2013 pełnił funkcję zastępca prezesa ds. finansów i administracji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a w 2013 roku okresowo pełnił obowiązki prezesa zarządu. Od stycznia 2014 roku jest wiceprezesem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in.: przewodniczący rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek ustanowionej przez NBP Komisarycznej Rady Nadzorczej Banku Przemysłowego w Łodzi, członek rady nadzorczej spółki Metro Warszawskie sp. z o.o., oraz od 2013 członek rady nadzorczej Enea Wytwarzanie SA.