CV - Włodzimierz Kiciński

W 1986 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa Warszawie), natomiast w roku 1989 ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Ponadto,w latach 1988-1989 był uczestnikiem studiów podyplomowych w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz (Niemcy). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Bankowy Menedżer Roku 2010 oraz Lider Polskiego Biznesu Business Centre Club – nagroda otrzymana w 2009 roku. Ponadto, został odznaczony w 2006 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta oraz w roku 2011 Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

W latach 1990-1991 był doradcą w Central Europe Trust sp. z o.o.. Od 1991 roku członek kilkunastu rad nadzorczych, m.in. International Economic Cooperation Bank and International Investment Bank in Moscow, Wielkopolski Bank Rolniczy S.A. w Kaliszu, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Związek Banków Polskich (ZBP), Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., KGHM International Canada, Ltd., KGHM (Shanghai) Copper Trading Co., Ltd.

Od 1991 do 1994 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego. W okresie 1994-1995 był doradcą w Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG w Monachium, następnie od 1995 do 1998 był wiceprezesem Zarządu Hypo-Bank Polska S.A. i w ltach. Od 1999 do 2002 roku był wiceprezesem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., oraz od 2002 do 2011 roku prezesem Zarządu Nordea Bank Polska S.A..W latach 2012-2013 był pierwszym wiceprezesem KGHM Polska Miedź SA.

Ponadto od 1998 jest Członkiem Komitetu do spraw Regulacji Nadzorczych w ZBP, w roku 1991 był członkiem Delegacji Polskiej do negocjacji z Klubem Paryskim, a w latach 1991-1994 członkiem Delegacji Polskiej do negocjacji z Klubem Londyńskim. W latach 1997-1998 był reprezentantem banków z udziałem kapitału zagranicznego w ZBP, a w latach 1997-1999 członkiem Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. Od 1999 roku do 2002 roku był przewodniczącym Rady Wydawców Kart Bankowych, a w latach 2009-2011 był członkiem Komitetu Zarządzającego Nowych Rynków Europejskich (Polska, Rosja, Kraje Bałtyckie) w Grupie Nordea.