CV - Zbigniew Ćwiąkalski

W 1972 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i Rzeszowskim oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Od 1988 roku jest partnerem w jednej z największych kancelarii prawniczych specjalizującej się w prawie gospodarczym T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski, sp. k. Pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, a w okresie od 16 listopada 2007 roku do 21 stycznia 2009 roku pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w rządzie Premiera Donalda Tuska. Obecnie członek Rady Nadzorczej PZU.