CV - Zbigniew Derdziuk

Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 roku uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania i turn around management prowadzonych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i wyższych stanowiskach kierowniczych. Był m.in. Dyrektorem Biura Analiz i Planowania Strategicznego w Telewizji Polskiej SA, Zastępcą Dyrektora Departamentu Marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym, Zastępcą Dyrektora Biura Promocji i Informacji w PKO BP SA, Dyrektorem Biura Zarządu w Telewizji Familijnej, Wiceprezesem Zarządu Banku Pocztowego SA. Ponadto ma duże doświadczenie w administracji, które zdobył pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu, Sekretarza Stanu w KPRM, w tym Zastępcy Szefa KPRM, Ministra - Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarza Miasta St. Warszawy. Od 2009 roku jest Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej wielu spółek, w tym m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, Metro Warszawskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Totalizator Sportowy sp. z o.o., PKO BP SA, OBOP, Postdata SA, Winuel SA.