Działalność

 • Ubezpieczenia majątkowe

  PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, rolne oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

  Zobacz więcej

 • Ubezpieczenie na życie

  PZU Życie oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów na życie, m.in.: grupowe i indywidualne ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia inwestycyjne oraz produkty emerytalne.

  Zobacz więcej

 • Fundusze emerytalne

  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, którym zarządza PTE PZU należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce. 

  Zobacz więcej

 • Fundusze inwestycyjne

  TFI PZU oferuje produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym dodatkowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe w ramach III filaru:

  • indywidualne konta emerytalne (IKE)
  • wyspecjalizowane programy inwestycyjne
  • pracownicze programy emerytalne (PPE)
  • zakładowe programy inwestycyjne (ZPI).

  Zobacz więcej

 • Działalność za granicą

  Obecność w regionie Morza Bałtyckiego i na Ukrainie.

  Zobacz więcej

 • Działalność za granicą

  Obecność w regionie Morza Bałtyckiego i na Ukrainie.

  Zobacz więcej

 • Nasza działalność

  PZU jest zaangażowane w wiele obszarów codziennego życia swoich klientów. Zobacz szczegóły.

  Zobacz więcej

 • Struktura Grupy

  PZU to duża grupa kapitałowa, składająca się z wielu spółek.

  Zobacz więcej