Działalność w krajach bałtyckich

W krajach bałtyckich Grupa PZU prowadzi swoją działalność ubezpieczeniową poprzez dwie spółki zarejestrowane na Litwie: PZU Lietuva (w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych) – „PZU Litwa” oraz UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas (ubezpieczenia na życie) – „PZU Litwa Życie”.

W 2013 roku PZU Litwa pozyskał składkę przypisaną brutto o wartości 189 mln litów litewskich, tj. o 16,7% wyższą w porównaniu do 2012 roku, czyli znacznie powyżej dynamiki rozwoju całego rynku. Ten wynik osiągnięto dzięki zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń majątkowych (wzrost o 28,7%), AC (wzrost o 15,3%) i OC komunikacyjnego (wzrost o 8,1%).

W strukturze portfela dominowały ubezpieczenia komunikacyjne z udziałem w składce przypisanej wynoszącym 54,1%. Udział ubezpieczeń OC komunikacyjnych zmniejszył się i wynosił 33,8% (36,2% w 2012 roku), natomiast udział ubezpieczeń AC zmniejszył się nieznacznie z 20,3% do 20,2%. Wzrósł z kolei udział ubezpieczeń majątkowych w portfelu ubezpieczeń (z 15,1% na 16,8%).

W 2013 roku składka pozyskana przez PZU Litwa Życie wyniosła 26,1 mln litów litewskich, tj. zwiększyła się o 24%. Największy wzrost sprzedaży odnotowano w tradycyjnych ubezpieczeniach na życie, które wzrosły o 61,2% w porównaniu z poprzednim rokiem oraz ubezpieczeniach unit-linked (wzrost o 5,3% rok do roku).

W 2013 roku PZU Litwa zajmował trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z udziałem w rynku na poziomie 13,6% (13,3% w 2012 roku). Natomiast udział w rynku ubezpieczeń na życie PZU Litwa Życie wynosił 4,2% (w porównaniu z 3,7% w 2012 roku).

W 2013 roku działalność PZU na Łotwie i Estonii znajdowała się jeszcze w fazie początkowej:

  • otwarty w dniu 15 października 2012 roku łotewski oddział PZU Lietuva pierwszą polisę sprzedał w grudniu 2012 roku. W 2013 roku biuro przygotowało kolejne produkty (OC i AC), dostosowane do wymogów rynku łotewskiego. Jednocześnie przyjmowano kolejnych pracowników oraz przygotowywano procedury wewnętrzne i systemy IT;
  • oddział PZU Lietuva w Estonii został zarejestrowany w dniu 14 listopada 2012 roku i do końca 2012 roku przyjął kluczowych pracowników. Sprzedaż rozpoczęto w czerwcu 2013 roku.