Rynek estoński

Według danych na koniec  2013 roku, łączna wartość składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń osobowych i majątkowych w Estonii wyniosła 244,4 mln euro, co stanowi wzrost o 5,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największym zakładem ubezpieczeń pod względem składki przypisanej brutto jest IF, którego udział w rynku wynosił 26%. Kolejne miejsca zajmowały Ergo (16%), Swedbank (14%), Codan (13%) oraz Seesam (11%). W strukturze produktowej największy udział w rynku zajmują ubezpieczenia komunikacyjne AC (35,2%) i OC (26,1%) oraz ubezpieczenia majątkowe (25,8%).

Na koniec 2013 roku na rynku estońskim funkcjonowało 14 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych (w tym 5 oddziałów zakładów ubezpieczeń zarejestrowanych w innym państwie członkowskim).