Rynek łotewski

W 2013 roku zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych pozyskały składkę przypisaną brutto w wysokości 245,4 mln euro, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W strukturze produktowej największy udział miały ubezpieczenia komunikacyjne AC (24,4%) i OC (20,3%), ubezpieczenia zdrowotne (22,0%) oraz ubezpieczenia majątkowe (18,9%).

Na koniec 2013 roku na Łotwie funkcjonowało 13 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w sektorze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (w tym 8 oddziałów zakładów ubezpieczeń zarejestrowanych w innym państwie członkowskim). Zakadem ubezpieczeń na Łotwie największym pod względem składki przypisanej brutto była Balta z udziałem w rynku na poziomie 22%. Kolejne miejsca zajmowały BTA (19%), Gjensidige (14%) oraz IF (12%).