Nasza działalność

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

16,5 mld
zł składki
Dajemy argumenty aby wybrać jakość
 • 16,5 mld zł pozyskanej na rynku składki, w tym:
 • 4,9 mld zł składki z ubezpieczeń komunikacyjnych
 • 4,5 mld zł składki z ubezpieczeń grupowych
 • 1,9 mld zł składki z ubezpieczeń majątkowych
 • 1,9 mld zł składki z indywidualnej kontynuacji
nr 1
na rynku ubezpieczeń majątkowych
co 3
mieszkanie ubezpieczone jest w PZU
ponad 1/3
kierowców ubezpiecza swój samochód w PZU
nr 1
na rynku ubezpieczeń na życie
8/10
firm w Polsce ubezpiecza swoich pracowników w PZU
11,2 mld
zł odszkodowań
Dla naszych 16 mln klientów wystawiamy 2 polisy na sekundę, likwidujemy szkodę co 11 sekund
 • 11,2 mld zł odszkodowań, w tym:
 • 2,9 mld zł wypłaconych odszkodowań komunikacyjnych
 • 4,4 mld zł wypłaconych odszkodowań w ramach ubezpieczeń na życie
 • w związku ze szkodami w domach i mieszkaniach, wypłaciliśmy 250 mln zł odszkodowań
 • rolnicy otrzymali od nas 195 mln zł odszkodowań
2,5 mld zł
dochodu z inwestycji
 • 2,5 mld zł dochodu z inwestycji to 5 dreamlinerów albo 124 km autostrad
 • 1,9 mld zł z odsetkowych aktywów finansowych
 • ponad 0,6 mld zł z instrumentów kapitałowych i pochodnych
 • 50,8 mld zł lokat
nr 1
na rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych blisko 4 mld zł aktywów to 1 mln przeciętnych wynagrodzeń
nr 3
na rynku OFE ponad 40 mld zł aktywów netto to ponad 20 mln przeciętnych emerytur
3,3 mld zł
zysku netto
 • 3,3 mld zł rekordowy wynik netto od IPO
 • ROE 24,1% - rekordowe od IPO
 • 4,3 mld zł na dywidendy wypłacone w 2013 roku
3,4 mld zł
kosztów działalności ubezpieczeniowej
 • 3,4 mld zł kosztów działalności ubezpieczeniowej
 • 1,4 mld zł kosztów administracyjnych
 • 2,0 mld zł kosztów akwizycji
 • COR 87,3%
9,4 mld zł
dywidend wypłaconych od IPO do końca 2013 roku
360 mln EURO
na akwizycje w