Struktura Grupy

31.12.2013

PZU 100%

PZU Życie 100%

PZU 27,47%

PZU Życie 72,53%

PZU 100%

PZU 99,9994%

PZU Życie 0,0002%

Tower Inwestycje 0,0002%

PZU CO 0,0002%

PZU 100%

PZU FIZ AN BIS 2 29,87%

PZU 100%

PZU 100%

PZU 100%

PZU 100%

PZU 100%

PZU FIZ AN BIS 2 99,93%

na dzień 23.01.2014

PZU 100%

PZU 100%

PZU Pomoc 30%

PZU 89,9678%

PZU Życie 0,0043%

PZU Ukraina Życie 10,0279%

PZU 53,4723%

PZU Życie 0,0053%

PZU Ukraina 46,5224%

PZU 99,7648%

PZU 99,3379%

PZU Ukraina 100%

*w skład Grupy Armatura wchodzą następujące spółki: Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Armatoora SA i wspólnicy sp. k., Armagor SA, Armadimp SA i Armatura Tower

Struktura nie zawiera funduszy inwestycyjnych