Dyrektorzy Grupy

Stanowiska Dyrektorów Grupy PZU zostały utworzone w PZU w związku ze wdrożeniem modelu zarządczego w Grupie PZU, zgodnie z którym członkowie Zarządu PZU Życie SA jako Dyrektorzy Grupy PZU odpowiadają w obydwu spółkach za te same obszary biznesowe i piony funkcjonalne. Stanowiska Dyrektorów Grupy PZU tworzone są na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (par. 20 ust. 3).

Na dzień 1 stycznia 2013 roku funkcję Dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

  • Dariusz Krzewina;
  • Rafał Grodzicki;
  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka.

W dniu 5 lutego 2013 roku Zarząd PZU powołał Barbarę Smalską na stanowisko Dyrektora Grupy PZU.

Z dniem 14 marca 2013 roku Dariusz Krzewina oraz Barbara Smalska zostali odwołani ze stanowiska Dyrektora Grupy PZU.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku funkcję Dyrektorów Grupy pełniły następujące osoby:

  • Rafał Grodzicki;
  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka.

W dniu 16 stycznia 2014 roku Zarząd PZU powołał Tobiasza Burego na stanowisko Dyrektora Grupy PZU. Z dniem 16 stycznia 2014 roku powołano do Zarządu PZU Życie Tobiasza Burego.