List Prezesa Zarządu

Andrzej Klesyk
prezes_sp_0.jpg

w imieniu Zarządów spółek Grupy PZU przekazuję na Państwa ręce raport roczny za 2013 rok.

Za Grupą PZU kolejny udany rok. W krótkim czasie dokonaliśmy wielu zmian i kontynuujemy budowę nowej jakości organizacji w oparciu o długookresową Strategię Spółki. Zmiany te ugruntowały wysoką pozycję rynkową firmy w branży ubezpieczeń w Europie Środkowo - Wschodniej oraz pozwoliły na otwarcie na nowe rynki i obszary biznesowe. Celem Grupy PZU niezmiennie pozostaje utrzymanie rentownego wzrostu oraz wiodącej pozycji na polskim rynku usług ubezpieczeniowych.

Pod koniec 2013 roku rozpoczęliśmy pilotaż platformy Everest - jednego z najnowocześniejszych na świecie systemów informatycznych do obsługi polis. Jest to najlepszy dowód ewolucji modelu operacyjnego Grupy PZU z organizacji działającej według linii produktowych na organizację zorientowaną na klienta. To z pewnością najważniejsza zmiana, jaką udało nam się wdrożyć w tym roku. Będzie ona miała wpływ na działalność oraz pozycję konkurencyjną Spółki przez wiele kolejnych lat.

Zorientowanie na klienta oraz wysoka efektywność operacyjna pozwolą na utrzymanie pozycji lidera – Grupa PZU pozostanie największą i najbardziej rentowną firmą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej.

PZU rozwija także swoje zagraniczne filie. W 2012 roku rozpoczęliśmy sprzedaż ubezpieczeń na Łotwie i w Estonii. Zagraniczna działalność PZU staje się coraz bardziej rentowna i z roku na rok jest coraz istotniejszym elementem naszego bilansu finansowego.

W obszarze inwestycji Grupa PZU poprzez TFI PZU nadal umacnia swoją pozycję na rynku, konsekwentnie prowadząc politykę rozszerzania kompetencji inwestycyjnych Grupy PZU oraz budowania znaczenia Towarzystwa wśród inwestorów indywidualnych.

Z biznesowego punktu widzenia w 2012 roku zawiesiliśmy sobie niezwykle wysoko poprzeczkę, osiągając najlepszy wynik finansowy netto od czasu debiutu giełdowego. Dlatego jest mi niezwykle miło poinformować, że wynik finansowy netto Grupy PZU w 2013 roku wyniósł 3 295,1 mln zł i był wyższy o 41,3 mln zł od wyniku netto poprzedniego roku. Wskaźnik ROE za ten okres wyniósł 24,1%, co oznacza wzrost o 0,1 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku. Ten sukces jest rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii, która kładzie nacisk na całkowity zwrot inwestycji dla akcjonariuszy. Dzięki wyjątkowej mobilizacji i determinacji udało nam się zrealizować cele biznesowe w sytuacji spowolnienia gospodarczego i wyhamowania wzrostu konsumpcji indywidualnej.

Na tak dobry wynik wpłynęło wiele czynników, m.in. wzrost składki przypisanej brutto dzięki wysokiej dynamice przedaży niektórych produktów, a także brak znacznych szkód katastroficznych i naturalnych w rolnictwie. Istotne znaczenie miało także utrzymanie dyscypliny kosztów stałych, co jest efektem prowadzonej od kilku lat restrukturyzacji. Osiągnęliśmy to przy jednoczesnym usprawnieniu i zautomatyzowaniu procesów obsługowych.

Rating siły finansowej oraz rating kredytowy PZU i PZU Życie nadane przez Standard&Poor’s zostały utrzymane na poziomie „A” ze stabilną perspektywą ratingową.

W 2014 rok weszliśmy z widocznymi oznakami ożywienia gospodarczego, co z pewnością będzie miało konsekwencje dla całego sektora finansowego. Jednak nasze ambicje są bardzo duże i nie zamierzamy spocząć na laurach. Wierzę, że konsekwentna realizacja strategii biznesowej połączona z efektami zmian, jakie zaszły w PZU w ciągu ostatnich lat pozwolą osiągnąć nasze cele biznesowe.

W tym miejscu pragnę podziękować pracownikom za wysiłek w budowaniu wartości PZU. Radzie Nadzorczej dziękuję za efektywną współpracę oraz wsparcie w przekształcaniu PZU w nowoczesną i efektywną operacyjnie organizację nastawioną na zaspokajanie potrzeb klienta.

Z poważaniem,

podpis_klesyk.jpg

Andrzej Klesyk

Prezes Zarządu PZU