15.2 Należności z tytułu leasingu operacyjnego

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą w głównej mierze umów najmu nieruchomości inwestycyjnych.

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych31 grudnia 201331 grudnia 2012
Do 1 roku 80 389 13 545
Powyżej 1 roku do 5 lat 225 460 11 478
Powyżej 5 lat 94 158 2 341
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 400 007 27 364