16. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - ubezpieczenia majątkowe i osobowe31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rezerwa składek 209 940 190 865
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 16 5
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym: 170 375 304 051
- na szkody zgłoszone 121 826 234 276
- na szkody niezgłoszone (IBNR) 29 989 55 337
- na koszty likwidacji szkód 18 560 14 438
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 146 180 254 413
Rezerwa na premie i rabaty 8 -
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe i osobowe, razem 526 519 749 334

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - ubezpieczenia na życie31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rezerwa składek 86 -
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych – ubezpieczenia na życie, razem 86 -

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wg walut31 grudnia 201331 grudnia 2012
PLN 477 692 575 103
USD 86 -
EUR 19 912 156 392
UAH 28 915 17 839
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wg walut, razem 526 605 749 334

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - ubezpieczenia majątkowe i osobowe31 grudnia 201331 grudnia 2012
Krótkoterminowe 131 494 170 542
Długoterminowe 395 025 578 792
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - ubezpieczenia majątkowe i osobowe, razem 526 519 749 334

Całość udziału reasekuratorów w ubezpieczeniach na życie klasyfikowana jest jako krótkoterminowa.