18. Szacowane regresy i odzyski

Szacowane regresy, odzyski i dotacje31 grudnia 201331 grudnia 2012
Szacowane regresy 128 524 120 373
Szacowane odzyski 1 426 1 259
Razem 129 950 121 632

Szacowane regresy, odzyski i dotacje31 grudnia 201331 grudnia 2012
Krótkoterminowe 55 369 64 101
Długoterminowe 74 581 57 531
Razem 129 950 121 632

Szacowane regresy i odzyski klasyfikuje się jako długoterminowe, jeżeli przewiduje się, że związane z nimi przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.