20. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego