24. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rzeczowe aktywa trwałe 55 786 42 492
Nieruchomości inwestycyjne 123 111 4 470
Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem, razem 178 897 46 962

W pozycji rzeczowe aktywa trwałe zaprezentowano głównie nieruchomości oraz urządzenia techniczne i maszyny wykorzystywane uprzednio przez Grupę Armatura na cele własne w kwocie 37.407 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2012 roku: 41.821 tys. zł).

W pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” zaprezentowano nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez PZU i PZU Życie w ramach projektu optymalizacji portfela.