26.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rezerwa składek 102 396 93 449
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 048 191 15 675 243
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 545 751 516 356
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 616 1 415
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 477 987 531 617
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 3 907 221 3 113 798
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 21 082 162 19 931 878

Powyższa tabela zawiera także kwoty rezerw utworzonych na stary portfel (opisane w punkcie 4.4), których wysokość wynosi:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na stary portfel31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rezerwy ubezpieczeń na życie 485 757 501 766
Pozostałe rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe 199 699 215 735
Rezerwa IBNR i RBNP 2 873 4 579
Rezerwy na stary portfel, razem 688 329 722 080