32.1 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich31 grudnia 201331 grudnia 2012
Zobowiązania wobec ubezpieczających 368 130 352 144
Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 164 948 149 608
Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 101 753 147 271
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem 634 831 649 023