32.2 Zobowiązania z tytułu reasekuracji

Zobowiązania z tytułu reasekuracji31 grudnia 201331 grudnia 2012
Zobowiązania z tytułu reasekuracji czynnej 9 277 458
Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej 43 184 54 012
Zobowiązania z tytułu retrocesji 1 277 -
Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem 53 738 54 470