33. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 8 656 694 8 789 154
W ubezpieczeniach bezpośrednich 8 601 894 8 742 890
W ubezpieczeniach pośrednich 54 800 46 264
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie 7 823 309 7 453 977
Składki indywidualne 3 303 824 2 962 090
Z ubezpieczeń bezpośrednich 3 303 824 2 962 090
Składki ubezpieczeń grupowych 4 519 485 4 491 887
Z ubezpieczeń bezpośrednich 4 519 485 4 491 887
Składki przypisane brutto, razem 16 480 003 16 243 131

W 2013 roku spółki prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie (w 2012 roku PZU Życie) nie prowadziły reasekuracji czynnej.

Składki przypisane brutto w bezpośrednich ubezpieczeniach
majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych
w dziale II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 506 727 549 974
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 2 939 343 3 060 007
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 2 125 367 2 231 466
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 50 934 58 749
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 1 930 232 1 829 340
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 702 963 677 873
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 49 194 53 483
Świadczenie pomocy (grupa 18) 214 657 197 361
Ochrona prawna (grupa 17) 848 800
Pozostałe (grupa 16) 81 629 83 837
Razem 8 601 894 8 742 890

Składki przypisane brutto w pośrednich ubezpieczeniach
majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych
w dziale II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 46 44
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 98 -
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 1 828 (39)
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 7 404 2 511
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 39 446 38 122
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 401 837
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 61 -
Pozostałe (grupa 16) 3 516 4 789
Razem 54 800 46 264