34. Przychody z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu prowizji i opłat1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Ubezpieczenia emerytalne 217 189 199 165
Prowizje z tytułu opłat manipulacyjnych 48 664 36 906
Prowizje z tytułu zarządzania aktywami otwartego funduszu emerytalnego 168 525 162 259
Kontrakty inwestycyjne 18 808 22 000
Przychody z tytułu opłat dotyczących kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta 18 808 22 000
Pozostałe 83 965 15 937
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych 82 854 15 937
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem 319 962 237 102