40. Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych

Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Wynikające z kontraktów inwestycyjnych o gwarantowanych i ustalonych warunkach 43 536 85 140
- koszty odsetkowe wyliczone efektywną stopą procentową 43 536 85 140
Wynikające z kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 34 179 91 640
Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych, razem 77 715 176 780