43. Koszty pracownicze

Koszty pracownicze1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Wynagrodzenia 1 138 055 1 194 070
Programy określonych składek, w tym: 249 252 250 008
- narzuty na wynagrodzenia 189 517 189 044
- ubezpieczenia emerytalne III filaru, w tym koszty składek na PPE poniesione w okresie 59 735 60 964
Pozostałe 69 741 67 721
Koszty pracownicze, razem 1 457 048 1 511 799

Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółki PZU, PZU Życie i PZU CO posiadały programy emerytalne III filaru dla swoich pracowników, będące programami określonych składek, opłacanych dodatkowo przez pracodawcę ponad wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę, stanowiących 7% wynagrodzenia za pracę brutto. W przypadku PZU i PZU CO programy prowadzi MPTE PZU SA, a w przypadku PZU Życie  - spółka sama prowadzi ww. program dla swoich pracowników.