53.3 Przypis składki oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych w transakcjach bancassurance z bankami zależnymi od Skarbu Państwa

Poniższe tabele zawierają dane dotyczące przypisu składki oraz wolumenów z kontraktów inwestycyjnych w transakcjach bancassurance z bankami zależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa.

Przypis składki oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
Bank Powszechna Kasa Oszczędności BP SA 44 994 618 349
Składka przypisana brutto PZU 17 480 17 093
Składka przypisana brutto PZU Życie 27 514 16 692
Wolumeny z kontraktów inwestycyjnych PZU Życie - 584 564
Bank Ochrony Środowiska SA - 39
Składka przypisana brutto PZU - 39
Bank Gospodarstwa Krajowego SA 309 72
Składka przypisana brutto PZU 309 72