53.4 Największe transakcje z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa

Składka przypisana brutto 1 od 10 największych kontrahentów Grupy PZU będącymi jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa
Kontrahent1 stycznia - 31 grudnia 2013 rokuKontrahent1 stycznia - 31 grudnia 2012 roku
Kontrahent 1 44 994 Kontrahent 1 618 349
Kontrahent 2 30 378 Kontrahent 8 30 209
Kontrahent 3 16 396 Kontrahent 2 24 155
Kontrahent 4 5 619 Kontrahent 6 6 900
Kontrahent 5 5 366 Kontrahent 4 5 530
Kontrahent 6 5 263 Kontrahent 7 4 846
Kontrahent 7 4 289 Kontrahent 10 2 967
Kontrahent 8 4 160 Kontrahent 11 2 266
Kontrahent 9 1 763 Kontrahent 5 1 863
Kontrahent 10 1 476 Kontrahent 10 1 860

1) Pozycja obejmuje składkę przypisaną brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych.