55.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

Na dzień 1 stycznia 2013 roku w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu PZU;
 • Przemysław Dąbrowski - Członek Zarządu PZU;
 • Bogusław Skuza  - Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Tarkowski - Członek Zarządu PZU;
 • Ryszard Trepczyński - Członek Zarządu PZU.

W dniu 12 marca 2013 roku Rada Nadzorcza PZU powołała z dniem 15 marca 2013 roku w skład Zarządu PZU Dariusza Krzewinę oraz Barbarę Smalską powierzając im pełnienie funkcji Członka Zarządu.

W dniu 27 grudnia 2013 roku Bogusław Skuza złożył z dniem 31 grudnia 2013 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu PZU.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia podpisania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu PZU;
 • Przemysław Dąbrowski - Członek Zarządu PZU;
 • Dariusz Krzewina - Członek Zarządu PZU;
 • Barbara Smalska - Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Tarkowski - Członek Zarządu PZU;
 • Ryszard Trepczyński - Członek Zarządu PZU.