55.3 Dyrektorzy Grupy PZU

Oprócz Członków Zarządu kluczowym personelem kierowniczym w Grupie PZU są także Dyrektorzy Grupy, którzy wchodzą także w skład Zarządu PZU Życie.

Na dzień 1 stycznia 2013 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Dariusz Krzewina;
  • Rafał Grodzicki;
  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka.

W dniu 5 lutego 2013 roku Zarząd PZU powołał Barbarę Smalską na stanowisko Dyrektora Grupy PZU, a w dniu 19 marca 2013 roku odwołał ją - z dniem 14 marca 2013 roku - z tego stanowiska, w związku z powołaniem w skład Zarządu PZU. Z tego samego powodu, w dniu 19 marca 2013 roku, ze stanowiska Dyrektora Grupy PZU odwołano - z dniem 14 marca 2013 roku - Dariusza Krzewinę.

Od dnia 14 marca 2013 roku do dnia 15 stycznia 2014 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Rafał Grodzicki;
  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka.

W dniu 15 stycznia 2014 roku Zarząd PZU powierzył Tobiaszowi Buremu funkcję Dyrektora Grupy PZU – z dniem 16 stycznia 2014 roku.