6.2 Opis systemu zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem w Grupie PZU oparty jest na trzech elementach:

  • strukturze organizacyjnej – obejmującej podział kompetencji i zadań realizowanych poprzez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne w procesie zarządzania ryzykiem;
  • podejmowaniu działań przy wykorzystaniu technik zabezpieczenia i transferu ryzyka w celu dostosowania profilu ryzyka i apetytu na ryzyko do planów strategicznych;
  • metodach identyfikacji, pomiaru, oceny, monitoringu i raportowania ryzyka.