7.3 Przesunięcia pomiędzy Poziomem I oraz Poziomem II

W przypadku zmiany sposobu wyceny aktywów i zobowiązań powodujących konieczność przeniesienia tych aktywów i zobowiązań pomiędzy Poziomem I i Poziomem II zdarzenie takie jest identyfikowane i dokonywany jest stosowny transfer.

Zarówno w 2013, jak i w 2012 roku nie miały miejsca istotne przeniesienia pomiędzy Poziomem I i II.