7.6 Największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych a jego aktualne wykorzystanie

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w przypadku jednej nieruchomości inwestycyjnej (o wartości bilansowej 2.822 tys. zł) jej aktualne wykorzystanie nie było największym i najlepszym wykorzystaniem, jednakże wycena bilansowa uwzględnia jej największe i najlepsze wykorzystanie.  

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wycena tej nieruchomości inwestycyjnych wynosiła 3.999 tys. zł i nie uwzględniała jej największego i najlepszego wykorzystania. 

Nieruchomość ta to grunt zabudowany naniesieniem wymagającym wyburzenia, a optymalnym wykorzystaniem jest wybudowanie nowych obiektów.