8. Zarządzanie kapitałem własnym

Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013-2015 została przyjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniu 26 sierpnia 2013 roku. Informacja na ten temat została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 56/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku. Poniżej przedstawiono założenia polityki kapitałowej i dywidendowej.