Czynniki wpływające na działalność w 2014 roku

Kondycja rynku funduszy inwestycyjnych będzie zależeć przede wszystkim od:

  • koniunktury panującej na rynkach kapitałowych;
  • zmienności rentowności skarbowych papierów wartościowych;
  • atrakcyjności tradycyjnych depozytów bankowych;
  • zmian na rynku pośrednictwa finansowego, a w szczególności zahamowania wzrostu popularności niezależnego doradztwa finansowego, a tym samym ograniczenia liczby kanałów sprzedaży;
  • niemożliwych do przewidzenia w chwili obecnej ewentualnych dalszych zmian regulacyjnych dotyczących m.in. III filaru systemu emerytalnego zwłaszcza w odniesieniu do produktów indywidualnych oraz braku wyraźniejszych zachęt dla oszczędzających w dalszym ciągu blokować może rozwój tego segmentu rynku.