Odpowiedzialność społeczna biznesu

 • Relacje z klientami

  PZU respektuje zasady ujęte w dokumencie Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, wprowadzonym przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

  Zobacz więcej

 • Zaangażowani pracownicy

  PZU przykłada dużą wagę do tego, aby jego pracownicy kierowali się wartościami firmy i marki PZU: mądrością, prostotą i wyobraźnią. 

  Zobacz więcej

 • Działalność na rzecz społeczeństwa

  PZU – ze wsparciem Fundacji PZU oraz korzystając z funduszu prewencyjnego – silnie angażuje się w życie społeczne.

  Zobacz więcej

 • Wpływ na środowisko

  Nasze działania przybierają dwie formy:

  • odpowiedzialne zarządzanie zasobami wewnętrznymi
  • budowanie wrażliwości na środowisko naturalne i świadomości wśród interesariuszy

  Zobacz więcej