Odpowiedzialność społeczna biznesu PZU

PZU – jako odpowiedzialna społecznie instytucja finansowa uwzględnia w swej działalności biznesowej szeroki zakres problemów etycznych, społecznych oraz związanych z ochroną środowiska.

Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Grupie PZU w zakresie CSR jest obecność w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index (indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz w składzie indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS (CEE Responsible Investment Universe). CEERIUS jest indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu dla spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

W 2013 roku PZU opublikował raport na temat zrównoważonego rozwoju "PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre", obejmujący działania i wyniki w zakresie społecznej odpowiedzialności spółek PZU oraz PZU Życie za lata 2011-2012. Raport ten został przygotowany na poziomie B+ w oparciu o wytyczne GRI G3 z wykorzystaniem suplementu sektorowego dla branży finansowej.

Działania podejmowane w obszarze CSR wspierają realizację celów biznesowych PZU i dotyczą przede wszystkim następujących obszarów:

  • relacji z klientami – etyka współpracy jako podstawa relacji z klientami, wysokie standardy obsługi;
  • działalności na rzecz społeczeństwa, a w tym troska o świadomość finansową i kompleksowe bezpieczeństwo;
  • relacji z pracownikami – budowa kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki;
  • wpływ na środowisko, w szczególności w zakresie edukacji pracowników w tym obszarze.

Etyka – całej firmy i każdego pracownika – jest fundamentem wszelkich działań PZU i warunkiem niezbędnym zrównoważonego rozwoju. Punktem odniesienia w zakresie spraw związanych z etyką są zarówno formalne dokumenty (Dobre Praktyki w PZU", "Nowa Polityka Bezpieczeństwa"), jak i wartości przyjęte w PZU. Trzy główne wartości PZU to:

  • mądrość;
  • prostota;
  • wyobraźnia.