Wolontariat Pracowniczy

gpwW ramach funkcjonującego od 2012 roku programu wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU w 2013 roku zrealizowano 45 projektów. Wśród nich były 33 inicjatywy pracowników PZU zgłoszone do konkursu Wolontariat to Radość Działania. Kolejne 3 projekty, to inicjatywy pozakonkursowe pracowników, zrealizowane w Warszawie, Poznaniu i Tarnowie. Ponadto wolontariusze PZU po raz kolejny zaangażowali się w obchody Dnia Dziecka w Szczecinie i Gródku oraz akcje mikołajkowe w Sandomierzu, Gdyni i Warszawie. Fundacja PZU, wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, zainicjowała ogólnopolski program społeczny pod hasłem "Wolontariat Rodzinny". We współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna przeszkolono 20 liderów wolontariatu wyłonionych spośród najaktywniejszych pracowników Grupy PZU, którzy koordynowali przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin z terenu całego kraju (w ramach projektu Szlachetna Paczka).

Prezes Andrzej Klesyk został członkiem Koalicji Prezesi-Wolontariusze i zgodnie z jej ideą poprowadził warsztaty dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, działających w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Wymiana doświadczeń

PZU angażował się w liczne wydarzenia służące wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą ekspercką z otoczeniem biznesowym. Przy współudziale PZU odbyły się: XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, III Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, II Kongres CFO Spółek Giełdowych, VI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych, XVII konferencja Wallstreet, V Europejski Kongres Gospodarczy, X Kongres Nowego Przemysłu, I Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie, V Baltic Business Forum.

PZU współorganizował z tygodnikiem "Polityka" cykl debat na ważne tematy społeczne, brał czynny udział w spotkaniach i raportach ośrodka THINKTANK. PZU współpracował również z demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, czego efektem była seria debat dla kadry zarządzającej PZU, dotyczących m.in. systemów emerytalnych oraz roli Polski w Europie. Z kolei, dzięki nawiązaniu relacji z wydawnictwem Kurhaus Publishing, na rynku pojawiła się publikacja "Szkoła Liderów" Philipa Broughtona z przedmową prezesa Andrzeja Klesyka. Kolejny rok z rzędu PZU był współorganizatorem Wielkiego Balu Forbesa, podczas którego przyznawane są prestiżowe nagrody Kamienie milowe dla największych autorytetów ostatniego roku w dziedzinie kultury, gospodarki, polityki, sportu i inicjatyw społecznych. Eksperci PZU brali również udział w wydarzeniach odbywających się za granicą, takich jak Lider Conference w Zagrzebiu i XIII International Yalta Finance Forum.

Filantropia

W listopadzie 2013 roku Grupa PZU zdobyła główną nagrodę w VI edycji konkursu Liderzy Filantropii w kategorii firm, które przekazały najwięcej pieniędzy na cele społeczne. To drugie z rzędu zwycięstwo PZU w tym konkursie. PZU zajął pierwsze miejsce z rekordową kwotą darowizn w wysokości ponad 65 mln zł.