Marketing

W 2013 roku Grupa PZU przeprowadziła sześć kampanii reklamowych o szerokim zasięgu, które miały za zadanie przede wszystkim umocnić wizerunek PZU jako firmy nowoczesnej i godnej zaufania. Były to:

  • kampania dotycząca ubezpieczenia komunikacyjnego AC, która miała za zadanie poinformowanie klientów że ubezpieczenie w formule all risk zapewnia im spokój i pewność nawet w niespodziewanych sytuacjach;
  • kampania skierowana do studentów i absolwentów "Praca przez duże P" – jej celem było umocnienie wizerunku PZU jako atrakcyjnego i pożądanego pracodawcy;
  • kampania "Agenci mocno pomocni" – miała ona za zadanie przekazać klientom, że agenci są godni zaufania i można na nich polegać;
  • kampania "Likwidacja szkód bez przeszkód" – pokazywała ona bezproblemową likwidację szkód oraz mocno pomocnych rzeczoznawców i likwidatorów;
  • kampania "Nawet najlepsi zrobią wszystko, aby pracować w PZU" – miała ona na celu pozycjonować Grupę PZU jako pożądanego pracodawcę;
  • kampania świąteczna "Renifer PZU" – rozdający prezenty renifer przypominał, że cokolwiek się zdarzy, klienci zawsze mogą polegać na PZU. Jednocześnie część reklam informowała o tym, że PZU i jego pracownicy wspierają projekt Szlachetna Paczka.

Przez cały 2013 rok Grupa PZU prowadziła kampanię wskaźnikową, której celem było promowanie najatrakcyjniejszych produktów/usług z różnych obszarów biznesowych i wynikających z nich korzyści dla klienta. Jednocześnie, budowała ona wizerunek PZU ("Jest firmą nowoczesną", "Jest firmą przyjazną dla Klienta", "Jest firmą dla mnie", "Jest firmą godną zaufania"). Animowane hasła reklamowe miały jednocześnie silnie wzmacniać identyfikację wizualną PZU. Kampania ta zapewniła PZU ciągłą obecność w telewizji.

Dodatkowo, we wrześniu PZU był sponsorem tytularnym 35. PZU Maratonu Warszawskiego. Informacje na ten temat pojawiły się w internecie, prasie, kanale OOH (cyfrowy kanał komunikacji, kierowany do klienta znajdującego się poza domem), radiu i telewizji.

Ważnym elementem marketingowego wsparcia sprzedaży prowadzonej przez agentów była regularna komunikacja w postaci przeznaczonego dla nich newslettera oraz opracowanie standardów ekspozycji materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów, wyklejek witrynowych itp.).