Rekrutacja i szkolenia

Praca w Grupie PZU wiąże się ze stabilnością zatrudnienia, a jednocześnie z dużymi możliwościami rozwoju w ramach firmy.

Pracownicy PZU otrzymują roczny plan rozwoju. Aby wesprzeć pracowników w podnoszeniu kompetencji potrzebnych na danym stanowisku pracy wprowadzono:

  • program szkoleń PLUS – na podstawie oceny DNA pracownika, dobierane są dla niego szkolenia, które mają na celu jego rozwój w obszarach, które są jego słabszą stroną. Każdy program zawiera kilkanaście modułów szkoleniowych, rozwijających wszystkie nowe kompetencje wdrożone w organizacji, takie jak np. zarządzanie zespołem, efektywność osobista czy budowanie relacji z klientem;
  • program Lider 2.0, którego celem jest wspieranie kluczowych menedżerów PZU w roli wszechstronnych liderów. Uczestniczy w nim 300 menedżerów;
  • pakiety szkoleń stacjonarnych, takie jak: Wyzwania zarządzania, CV Kierownika oraz coaching;
  • pozostałe formy szkoleń – studia podyplomowe i specjalistyczne formy rozwoju zawodowego, kursy językowe oraz programy MBA.

W 2013 roku każdy zatrudniony skorzystał średnio z 30 godzin szkoleń stacjonarnych oraz 16 godzin e-learningowych.

Ponadto, w ramach budowy nowej kultury organizacyjnej, zainaugurowano dwa projekty:

  • TOP 30 – polegający na wyłonieniu 30 Liderów Zmiany. Jego celem jest wypracowanie inicjatyw podnoszących zaangażowanie pracowników w 5 obszarach: Ludzie – najważniejszy zasób PZU, Płacimy za wyniki, Rozwijaj się razem z PZU, Po pierwsze Klient oraz Ambasadorzy PZU;
  • Śniadania Mistrzów – są to nieformalne poranne spotkania, podczas których pracownicy zgłaszający interesujące pytania lub zagadnienia, mają możliwość omówienia ich z prezesem – gospodarzem spotkania.

Obok wynagrodzeń pracownicy korzystają z dodatkowych benefitów, takich jak Grupowe ubezpieczenie pracownicze P Plus i Pełnia Życia, Pracowniczy Program Emerytalny, Ubezpieczenie zdrowotne – Opieka Medyczna, Ubezpieczenie Lekowe oraz zniżki na ubezpieczenia oferowane przez PZU.

W zakresie employer brandingu prowadzono szereg działań adresowanych do studentów. Konkurs Wiedzą pisane, udział w targach pracy, program Ambasador PZU to tylko niektóre przykłady działań skierowanych do studentów. W 2013 roku ruszył nowy, scentralizowany program praktyk i staży przeznaczonych dla studentów od trzeciego roku studiów i młodych absolwentów. W jego ramach organizowane są trzymiesięczne praktyki, sześciomiesięczne staże i dziewięciomiesięczne staże dla talentów, tzw. High Potentials. W 2012 roku program umożliwił pracę w Grupie PZU ponad 100 osobom. Ponad 60 proc. z nich zostało w firmie na dłużej. Staże i praktyki rozpoczynają się co roku w dwóch terminach: w czerwcu i październiku.

W PZU obowiązują także mechanizmy wejścia i wyjścia z organizacji. Założeniem procesu wdrożenia nowego pracownika jest budowanie zaangażowania i lojalności w atmosferze otwartości i współpracy. Natomiast każda osoba rozstająca się z organizacją za porozumieniem stron proszona jest o opinię na temat pracy w PZU i motywy, dla których zdecydowała się na zmianę pracodawcy.