Sektor ubezpieczeń na tle Europy

Statystyczny Polak wydaje ponad 4 razy mniej na ubezpieczenia niż przeciętny Europejczyk. Wartość ubezpieczeń przypadająca na przeciętnego Polaka (wskaźnik gęstości) w Polsce za 2012 rok wyniosła 388,3 euro (tj. 1 625,1 zł), natomiast w Europie na koniec 2012 roku wyniosła 1 842,8 euro. Blisko 60% składki zarówno statystycznego Polaka jak i Europejczyka przypada na ubezpieczenia na życie.

Pod względem poziomu składki w porównaniu do PKB (wskaźnik penetracji) Polska plasuje się poniżej średniej europejskiej, dzięki czemu można zakładać potencjalny wzrost. Wskaźnik ten dla Polski jest 2 razy niższy niż dla średniej europejskiej oraz ponad  3-krotnie niższy niż dla Wielkiej Brytanii.

Kraje Europy Środkowo- Wschodniej jak Estonia, czy Łotwa, w których PZU jest obecny, mają wskaźnik na poziomie 1,7% i 0,9%, co z perspektywy rozwoju rynku otwiera ogromne możliwości wzrostu sprzedaży.

Wartość ubezpieczeń w stosunku do PKB (w %)