Finanse publiczne

W 2013 roku deficyt budżetu państwa okazał się wyraźnie wyższy od deficytu w wysokości 30,4 mld zł odnotowanego w 2012 roku. Początkowo został on zaplanowany na 35,6 mld zł, ale gorsze od oczekiwań wpływy podatkowe w warunkach spowolnienia gospodarczego zmusiły we wrześniu 2013 roku rząd do przeprowadzenia nowelizacji ustawy budżetowej. Podniesiono wtedy planowany deficyt do 51,6 mld zł. Na początku 2014 roku Ministerstwo Finansów wstępnie poinformowało, że wykonanie deficytu za 2013 rok wyniosło około 42,5 mld zł.

Państwowy dług publiczny (PDP – definicja polska) powiększył się w 2013 roku o 39,7 mld zł do 880,2 mld zł. Jednocześnie dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP – definicja europejska) wzrósł o 45,6 mld zł do 932,5 mld zł. Na koniec 2013 roku, relacja PDP do polskiego PKB wyniosła 53,8%, natomiast dla EDP było to 57,0%. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2013 roku 70,7 mld zł, co stanowiło 4,3 PKB.

Polska nie miała żadnych problemów z pozyskaniem rynkowego finansowania – na koniec 2013 roku sfinansowano już 25% potrzeb pożyczkowych zaplanowanych na 2014 rok. Po marcu 2014 roku było to już około 70%.