Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU / PZU Życie, CFO Grupy PZU

Grupa PZU realizuje przyjętą strategię i kolejny rok z rzędu przynosi akcjonariuszom bardzo dobre, najwyższe od debiutu giełdowego zyski. Od wielu lat struktura wyniku netto Grupy PZU zmienia się. Zysk  netto za 2013 rok składa się przede wszystkim z wyniku na podstawowej działalności ubezpieczeniowej. To bardzo dobra tendencja. Tym bardziej cieszy fakt, że rekordowy wynik udało się osiągnąć w trudnym dla gospodarki okresie, co miało wpływ na zachowanie rynków finansowych oraz sektora ubezpieczeniowego.

Wyniki potwierdzają rosnącą efektywność operacyjną Grupy PZU. Na tak dobry zysk netto wpłynęło wiele czynników, w szczególności poprawa rentowności w segmentach masowym i korporacyjnym w wyniku niższej częstości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Dodatkowo ominęły nas większe  katastrofy naturalne, a także zachowaliśmy wysoką rentowność w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Istotne znaczenie miało także utrzymanie dyscypliny kosztów stałych, co jest efektem prowadzonej od kilku lat restrukturyzacji.

Konsekwentnie realizujemy strategię, która kładzie nacisk na całkowity zwrot  dla akcjonariuszy. Stabilnie rośnie zysk netto przypadający na jedną akcję. Na koniec 2013 roku wskaźnik Earnings per Share (EPS) wyniósł 38,16 zł podczas gdy za 2011 rok było to 27,14zł. Choć działamy w Europie Środkowo-Wschodniej to marka PZU jest rozpoznawalna globalnie. Znają nas inwestorzy nie tylko z Europy czy USA, ale również z  Japonii, czy Australii. Jesteśmy postrzegani jako spółka stabilna z atrakcyjną polityką dywidendową. Pod względem stopy dywidendy za 2013 rok nie mamy sobie równych. 11% to zdecydowanie więcej niż oferują spółki ubezpieczeniowe działające w naszym regionie oraz ścisła czołówka wśród europejskich ubezpieczycieli i reasekuratorów. Od czasu debiutu giełdowego akcje PZU dały zarobić inwestorom 78,6%, w tym skumulowana dywidenda wypłacona na jedną akcję wyniosła 109,04 zł.

Przyjęta w 2013 roku polityka kapitałowa i dywidendowa PZU na lata 2013-2015 zakłada optymalizację struktury bilansu poprzez zastąpienie kapitału własnego tańszym kapitałem pochodzącym z długu podporządkowanego. Zgodnie z tą polityką, dywidenda proponowana przez Zarząd ustalana będzie w oparciu o wynik skonsolidowany Grupy PZU oraz kapitał nadwyżkowy. W optymalnych warunkach w latach 2015 i 2016 do akcjonariuszy może trafić do 1,3 mld zł z kapitału nadwyżkowego.

Więcej informacji znajda Państwo w wersji online naszego raportu rocznego. Mam nadzieję, że taka forma jego prezentacji przypadnie Państwu do gustu. Serdecznie zapraszam!