PZU na rynku kapitałowym

 • Rating S&P

  PZU i PZU Życie posiadają rating siły finansowej oraz rating wiarygodności kredytowej na poziomie A. Jest to najwyższy rating S&P jaki może otrzymać spółka w Polsce.

  Zobacz więcej

 • Struktura akcjonariatu PZU

  Utrzymujemy kontakty z inwestorami na całym świecie, dzięki czemu PZU ma geograficznie zdywersyfikowaną strukturę akcjonariatu.

  Zobacz więcej

 • Polityka dywidendowa

  Dzielimy się z Tobą naszymi zyskami. Główne informacje o dywidendzie.

  Zobacz więcej

 • PZU na GPW

  Na koniec 2013 roku relacja cena/wartość księgowa ukształtowała się na poziomie 2,95, co oznacza że PZU należał do najlepiej wycenianych spółek z sektora finansowego notowanych na GPW.

  Zobacz więcej

 • Relacje inwestorskie

  PZU tworzy wartość poprzez aktywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego.

  Zobacz więcej