Rating

PZU i PZU Życie podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową Standard & Poor's Ratings Services (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej oraz sytuacji finansowej kraju. Rating zawiera również perspektywę ratingową (ang. "outlook"), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

Na dzień wydania niniejszego raportu, obie spółki posiadały rating siły finansowej oraz rating wiarygodności kredytowej (nadany przez S&P w dniu 16 lipca 2009 roku) na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową. Jest to najwyższy rating S&P jaki może otrzymać spółka w Polsce.

Długoterminowy rating kredytowy Polski dla zadłużenia w walucie lokalnej na dzień wydania niniejszego raportu to A ze stabilną perspektywą ratingową, natomiast rating kredytowy Polski dla zadłużenia w walucie obcej to A- ze stabilną perspektywą ratingową.

W dniu 26 listopada 2013 roku agencja S&P umieściła PZU na liście pod obserwacją z perspektywą negatywną (CreditWatch Negative). Miało to związek ze zmianą metodologii oceny ratingowej w kierunku powiązania ratingu firmy z długoterminowym ratingiem kraju dla zadłużenia w walucie zagranicznej, na którego ryzyko spółka jest szczególnie eksponowana.

W komunikacie z dnia 25 marca 2013 roku agencja S&P potwierdziła pozycję ratingową PZU na poziomie A z perspektywą stabilną (outlook stable). Oznacza to, że PZU przeszło pomyślnie proces ratingowy w oparciu o nowe kryteria i obecnie posiada rating siły finansowej wyższy niż rating Polski dla długu w walucie.

Poniższa tabela prezentuje ratingi nadane PZU i PZU Życie oraz Rzeczpospolitej Polskiej przez agencję Standard&Poor’s wraz z ratingami nadanymi rok wcześniej.

 ObecniePoprzednio
Nazwa zakładuRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacjiRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacji
PZU        
Rating siły finansowej A /stabilna/ 25 marca 2014 A /pod obserwacją/ 26 listopada 2013
Rating wiarygodności kredytowej A /stabilna/ 25 marca 2014 A /pod obserwacją/ 26 listopada 2013
PZU Życie        
Rating siły finansowej A /stabilna/ 25 marca 2014 A /pod obserwacją/ 26 listopada 2013
Rating wiarygodności kredytowej A /stabilna/ 25 marca 2014 A /pod obserwacją/ 26 listopada 2013

KrajRatingData RatinguPerspektywaData Perspektywy
Rzeczpospolita Polska    
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej) A 29 marca 2007 Stabilna 29 marca 2007
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej)   A - 29 marca 2007 Stabilna 27 października 2008