Charakterystyka Grupy

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU SA (PZU, Emitent).

Grupa PZU zaspokaja podstawowe potrzeby 16 mln klientów w zakresie bezpieczeństwa i stabilizacji, w tym 6 mln klientów w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie.

Innowacyjność, etyka w działaniu i dostosowanie się do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych wywołanych m.in. wejściem na polski rynek międzynarodowych graczy, to podstawa dynamicznego rozwoju PZU. Grupa PZU pozostaje wciąż numer jeden na polskim rynku ubezpieczeń. Jednocześnie umacnia swoją pozycję w innych segmentach rynku finansowego w Polsce.

Grupa PZU rozwija także swoją działalność ubezpieczeniową w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Obecna jest na Ukrainie, Litwie, Łotwie oraz w Estonii, gdzie zdobyła już znaczącą pozycję, na przykład w 2013 roku na Litwie zebrała 13,6% składki przypisanej brutto z tytułu ubezpieczeń majątkowych i tym samym zajęła trzecią pozycję na tym rynku.