Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej PZU za lata 2010-2013
Wyniki operacyjne głównych segmentów Grupy PZU w latach 2010-2013