PZU odpowiedzialny społecznie

Społeczna odpowiedzialność – całej firmy i każdego pracownika – jest fundamentem wszelkich działań PZU i warunkiem niezbędnym dla zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane w obszarze CSR, które wspierają realizację celów biznesowych, dotyczą następujących obszarów:

Relacji z klientami – etyka współpracy jako podstawa relacji z klientami, wysokie standardy obsługi;

Działalność na rzecz społeczeństwa, a w tym – troska o świadomość finansową i kompleksowe bezpieczeństwo;

Relacji z pracownikami – budowa kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki;

Wpływ na środowisko, a w szczególności – w zakresie edukacji pracowników w tym obszarze.

Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Grupie PZU w zakresie CSR jest obecność PZU w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index na GPW w Warszawie oraz w indeksie zrównoważonego rozwoju CEERIUS (CEE Responsible Investment Universe) na giełdzie w Wiedniu.

Od 2009 roku, zarówno PZU jak i PZU Życie utrzymują rating Standard&Poor’s na poziomie A. Jest to jedna z najwyższych ocen przyznawanych spółkom w Polsce.