PZU – silne zorientowanie na Klienta

Produkty Grupy PZU są obecne na każdym etapie życia klientów indywidualnych oraz we wszystkich fazach rozwoju polskich przedsiębiorstw. Grupa PZU zapewnia całościową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oferuje również różne formy pomnażania oszczędności, w tym w zakresie gromadzenia środków na dodatkową emeryturę.

Grupa PZU jest innowatorem na polskim rynku finansowym. Jako pierwsza instytucja w Polsce utworzyła Dobrowolny Fundusz Emerytalny i zaproponowała Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest prekursorem w zakresie rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i jako pierwsza wprowadziła na polski rynek ubezpieczenie lekowe. Działa też aktywnie na rzecz rozwoju dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Ze wszystkich polskich ubezpieczycieli PZU oferuje swoim klientom największy system sprzedażowo-obsługowy. Obejmuje on: 412 placówek, 8,4 tys. agentów oraz elektroniczne kanały dystrybucji (infolinię, internet). Grupa PZU posiada także sprawnie działający system likwidacji szkód. Z myślą o zacieśnieniu relacji z wielomilionową rzeszą swoich klientów wdraża również nowoczesny system informatyczny.

PZU dąży do zachowania najwyższych standardów obsługi. Szeroko zakrojone badania satysfakcji wykazały, że 91% klientów jest zadowolonych z procesu likwidacji szkód. Wśród klientów, którzy doświadczyli procesu likwidacji szkody lub wypłaty świadczenia, wskaźnik NPS (Net Promoter Score) wyniósł aż 29%. Aż 50% badanych klientów wskazało, że poleca produkty PZU.

Ochrona mienia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem cudzej własnościOchrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadkówPomnażanie oszczędnościZabezpieczenie przyszłości bliskichPrzygotowania do emerytury
Ubezpieczenia komunikacyjne
OC i AC
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Produkty strukturyzowane Grupowe i indywidualnie kontynuowane ubezpieczenia ochronne  II filar emerytalny – OFE
Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia zdrowotne Jednostki uczestnictwa
TFI i UFK
Indywidualne ubezpieczenia ochronne III filar emerytalny (PPE, IKE i IKZE)